Dr. Neslihan Kuloğlu TÜRKER

EĞİTİM DURUMU
•             2001 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı - Doktora
•             1992 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı - Yüksek Lisans
•             1987 - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı - Lisans
•             1983 - Özel Adana Koleji

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER
•             Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
•             Bilişsel ve Davranışsal Terapiler Derneği
•             Anakucağı Down Sendromlu Çocukları Koruma Derneği
•             İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği
•             Sualtı Araştırmaları Derneği

ARAŞTIRMA MAKALELERİ
•             Kuloğlu-Aksaz, N. (1990) Otistik Çocukların ve Öğretilebilir Zihinsel Özürlü Çocukların Anne-Babalarının Kaygı Düzeyleri. Psikoloji Dergisi, 7, 25, 14-20.
•             Sucuoğlu, B., Kuloğlu-Aksaz, N. (1992) Otistik Çocuklara Bağımsız Yaşam Becerilerinin Kazandırılması. Psikoloji Dergisi, 7, 27, 15-26.
•             Sucuoglu, B., Kuloglu-Aksaz, N. (1992) Davranış Problemlerinin Iletişim Becerileri Kazandırma Yolu ile Azaltılması Vak’a Sunusu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisi, 24, 1, 161- 168.
•             Kuloglu-Aksaz, N., Fırat, A. (1992) Ergenlik Çağındaki Özürlü Bireylere Menstürasyon Döneminde Gerekli Olan Temizlik Alışkanlıklarının Kazandırılması. Özel Eğitim Dergisi,1, 2, 37-41.
•             Kuloğlu, N. (1994) The Effects of Informational Counseling on the Stress Level of Autistic Children's Parents in Turkey. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 1, 109-110.
•             Fırat, A., Kuloğlu, N., (1995) Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Problemleri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 13, 19-22.
•             Sucuoğlu, B., Kuloğlu, N. (1996) Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 36, 44-60.

YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
•             Sucuoğlu, B., Kuloğlu-Aksaz, N., Fırat, A. (1990) Otistik Çocuklara “Telefona Cevap Verme” Becerisinin Öğretilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1. Özel Eğitim Kongresi, cilt: 2 .(sözlü)
•             Kuloğlu-Aksaz, N., Akıncı, A. (1992) Otistik Çocuklara Alışveriş Yapma Becerisinin Kazandırılması. Hacettepe Üniversitesi, 1. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Ya-Pa Yayınları, 234-238. (sözlü)
•             Kuloğlu, N., Pişkin, Ü. (1994) Özürlü Çocukların Eğitiminde Bilgisayarın Önemi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt: 1, 359-362. (sözlü)
•             Fırat, A., Kuloğlu, N. (1994) Ülkemizde Özürlü Çocuk Evlat Edinilmesine Karşı Eğilimler. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt: 1. (sözlü)

YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
•             Kuloğlu-Aksaz, N. (1990) Otistik Çocukların Eğitiminde Aile Danışmanlığı ve Rehberliğinin Önemi. “Otizm” semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu Ankara.
•             Kuloğlu-Aksaz, N. (1993) Otizm ve Otistik Çocukların Özellikleri. “Otizm’i Tanıyalım” semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu, Adana.
•             Kuloğlu, N. (1999) Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Sosyal Yaşantıya Kaynaştırılması. “Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Kaynaştırılması” semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu ve Akbel Anaokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe.
•             Kuloğlu. N. (1999) Bilgi Verici Psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Çocukların Anne-Babalarının Yalnızlık Düzeylerine Etkisi. " 5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi " Ankara.
•             Kuloğlu. N. (2001) Bilgi Verici psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Bebeği Olan Anne-Babaların Yalnızlık Düzeylerine Etkisi, Sözlü Sunu, Uluslararası Özel Eğitim Konferansı Antalya.
•             Kuloğlu Türker, N. (2003) Anne - Babalar Engelli Çocuklarının Eğitiminde Nelere Dikkat Etmeliler? " Özel Eğitim Semineri " Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
•             Kuloğlu Türker, N. (2005) Özel Eğitim Uygulamalarında Kurumsal Sorunlar “Özürlülere Is ve Meslek Edindirme Projesi Paneli” Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Ankara.
•             Kuloğlu Türker, N. (2014) "0-6 Yaş Çocuklarının Ölüm Algısı ve Yas Tepkileri" (Sözlü sunu), Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi; Disiplinler arası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri; İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

TEZLER
•             Kuloğlu-Aksaz, N. (1992) Bilgi Verici Danışmanlığın Otistik Çocukların Anne-babalarının Kaygı Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı.(Danışman: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun).
•             Kuloğlu. N., (2001) Bilgi Verici Psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Bebeği Olan Anne Babaların Umutsuzluk, Gereksinim ve Eş İlişkisi Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı. (Danışman: Latife Bıyıklı).

KİTAPLAR
•             Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, Dr. Aynur Akıncı Aydoğan, “Özel Eğitimde Akademik Becerilere Hazırlık”, Özgür Yayınları, 2006
•             Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, "Bebeğinizin Gelişimi İçin Neler Yapabilirsiniz? (0-1 Yaş)" , Sistem Yayınları, 2011 (1. Basım) ,  Nobel Yayınları, 2014 (2. Basım)

PROJELER
•             “İlgi Otistik Çocuklar Özel Eğitim Kursu” (Eğitim programının hazırlanması, eğitimcilerin eğitimi, çocukların, eğitimcilerin ve programın takibi ve koordinatörlük) 1990-1991, Ankara AIESEC (Engelleri Kaldır Projesi) Projesi,2012 Ankara
•             MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi
•             MEB Özel Eğitimde Bütünleştirme Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Çalıştayı Komisyon Üyeliği, 2012,Ankara
•             Anka Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon   Merkezi - kurum öğretmenleri ve ailelerine  “Oyun ve Oyun Becerilerinin Eğitimi” konulu seminer (25 saat), Mayıs 2014.
•             Kuloğlu Türker, N. (25-26-27 Mart 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Erbaa/Tokat
•             Kuloğlu Türker, N. (01-02-03 Nisan 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Çorum

SERTİFİKALAR
•             "Aile Danışmanlığı" (120 saat) Türk Psikolojik Danışma Derneği, (2011)
•             "Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi" (300 saat) Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, (2005)
•             “PECS: Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi” Kursu (Aralık 2003)
•             "Gestalt Terapisi'ne Başlangıç Eğitimi"  (130 saat) Atölye Tempo Kişisel Danışmanlık Merkezi, Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar (1997)
•             "Pozitif Psikoterapi" (40 saat) International Center For Positive Psychoterapy, (1996)
•             “Denver Gelişimsel Tarama Testi” Yeterlilik Belgesi (1987)

AKADEMİK GÖREVLER
•             Öğretim Görevliliği, Ufuk Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
(2014-2015         Bahar dönemi) "Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi"
(2015-2016   Güz dönemi)    "Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi-1"

logo

Adres

BEM HEALTH, TOURISM,
CONSULTANCY, CONSTRUCTION,
TRADE & EXPORT CO.

Şehit Ersan Cad. No: 30/3
Çankaya, 06680 Ankara TURKEY

Tel: +90 312 428 58 58
Fax: +90 312 428 58 59

Son Yazılar

    İletişim

    Adınız Soyadınız

    Email

    Mesaj