Yard. Doç. Dr. Şebnem Gümüşçü TUŞ

EĞİTİM DURUMU
Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O 1986 Yüksek Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O 1990 Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O 1996 Yrd.Doç.Dr. Çocuk Gelişimi İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2013
 
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Tez Jüri Üyeliği The Effects of Stress Management Program for Mothers of Children with Autism
Burcu Sevim-2007
The Degree of Master of Science in Clinical Psychology-Middle East Technical University

SERTİFİKALAR
Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifikası- A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi (500 saat/16 Şubat 2013-16 Ağustos 2013)
Aile Danışmanlığı Sertifikası-ÇİSED (100 saat/17 Mart 2012-03 Haziran 2012)
Psikoanalitik Psikoterapi Semineri Prof.Dr.Vamık Volkan (20 saat/ 2012)
"PECS: Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi" Kursu (Aralık 2003)
"Denver Gelişimsel Tarama Testi" Yeterlilik Belgesi

ÜYE OLDUĞU KULÜP VE DERNEKLER
• Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği
• Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Derneği
• Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği
• Ankara Aile Danışmanları Derneği

BURSLAR
MEB Araştırma Bursu (Norveç)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümüşcü, Ş. , Pişkin, Ü (1994) Otistik Bir Çocuğun ve Ailesinin Kısa Süreli Eğitim Programlarından Sağladıkları Yarar. Bir Vak'a Sunusu. Türk Psikoloji Dergisi 1994 ,9 (32) ,30-34 .
Aksoy, S. ,Gümüşcü, Ş., Özkan, S. (1995) Farklı İşitsel Uyarılara Karşı Otistik Çocukların Davranışları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı   Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
Gümüşcü, S. ,Darıca, N. (1990) 6 - 9 Yaş Grubu Otistik Çocuklara "Önce" ve "Sonra" Zaman Kavramlarını Sözel Olarak İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasında "Operant Şartlama" ve "Tesadüfi Öğrenme" Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara 24-28 Eylül 1990 Bildiriler IV Eğitimde Psikolojik Hizmetler.
Sucuoğlu, B. ,Gümüşcü, Ş. ,Pişkin, Ü. (1990) Zihinsel Özürlü Çocukların Davranış Problemlerini Azaltmada Kullanılan Etkili Bir Yöntem. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara 24-28 Eylül 1990
Gümüşcü Ş. Abidoğlu Pişkin Ü , "Otistik Bir Çocuk ve Ailesinin Kısa Süreli eğitim Programlarından Sağladıkları Yarar" 1. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , H.Ü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı,YAPA Yayınları, Kasım 1992.
Gümüşcü Ş.,Güven,N. "Zihinsel Özürlü Bebeklerin Eğitiminde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisi" II.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,H.Ü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı,Ekim 1995 Ankara

YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
"Norveç'te Özel Eğitim Çalışmaları" " Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi " Semineri Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara (1989)
"Otistik Çocukların Özellikleri" "Otizm" semineri, İstanbul (1990)
"Otistik Çocukların Davranış Problemleri" "Otistik Çocuklar ve Özellikleri" semineri, Afyon (1993)
"Zihinsel Özürlü Bebeklerin Eğitimlerinde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi Ev Ek. Y.O. Çocuk
Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 11-12-13 Ekim 1995 Ankara
"Erken Girişimde Özel Eğitim Çalışmaları" "Özel Eğitimde Erken Girişimin Önemi" semineri, Ankara (1996)
Tuş Avcı,Ö.,Tuş Gümüşcü,Ş. (ICECI 3-6 Nisan 2014) "Otizm Spektrum Tanısı Almış 32-76 Aylık Çocuğa Sahip Babaların Algı ve Deneyimleri"  Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahele Kongresi, Antalya.
Tuş Avcı,Ö.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Karadaş,N. (ICECI 3-6 Nisan 2014)"Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yasal Konularla İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyleri" Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahele Kongresi, Antalya.

POSTERLER
Gümüşcü, Ş. ,Güven, N. (1995, October) The Effect of Home-Based Programs That Are Used for Training Infants with Down's Syndrome on Development of the Infant. Internatinonal Down's Syndrome Meeting, Antalya.
Aksoy, S. ,Gümüşcü Ş. ,Özkan, S. (1995, October) Auditory Brain-Steam Responses in Infants with Down Syndrome. International Down's Syndrome Meeting, Antalya.
Gümüşcü, Ş., Aksoy Songül, Altınyay Şenay (2001, Antalya) Otistik ve İşitme Kayıplı Kardeşe Sahip Bireylerin Sürekli Kaygı ve Uyum Düzenlerinin Karşılaştırılması, Poster Sunusu Uluslararası Özel Eğitim Konferansı.
Gürses,E.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Aksoy,S. (2014,Kasım) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ses İntolerans Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım Ses Zenginleştirme Terapisi Poster Sunusu Uluslararası OtizmKonferansı-ULOK-Antalya.
Aslan,F.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Aksoy,S. (2014,Kasım) Sosyal İletişim Güçlüğü Olan Çocukların Ebeveyn ve Öğretmen Bakış Açılarının Karşılaştırılması Poster Sunusu Uluslararası Otizm Konferansı-ULOK-Antalya.
Şahin,M.,Aksoy,S., Tuş Gümüşcü,Ş.(2014,Kasım) Otizm Spektrum Bozukluğunda Akustik Stapes Refleks Latans (ASRL) Değerlerinin İncelenmesi Poster Sunusu Uluslararası Otizm Konferansı-ULOK-Antalya.

TEZLER
Gümüşcü, Ş.( 1990 ) 6 - 9 Yaş Grubu Otistik Çocuklara "Önce" ve "Sonra" Zaman Kavramlarını Sözel Olarak İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasında "Operant Şartlama" ve "Tesadüfi Öğrenme" Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü , Ankara
Gümüşcü Tuş Ş. ( 1995 ) Down Sendromlu Bebeklerin Eğitiminde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisinin incelenmesi.Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü , Ankara

YAYINLANMAMIŞ KİTAPLAR
Otistik Çocuklar ve Eğitimleri (Uyum Özel Eğitim Okulu Yayını,Ankara,1988)
Otizm ve Otistik Çocuklar ( Özgür Yayınları V. Baskı 2011 )
Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri ( Ya - Pa Yayınevi III. Baskı 2000 )

ÇALIŞTAY
Tuş Gümüşcü,Ş. (25-27 Eylül 2014) "Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Problem Davranışlara Müdahele" (Çalıştay) "Uluslararası Okul Öncesi  Eğitim Kongresi-İstanbul Kültür Üniversitesi".

PROJELER
"İlgi Otistik Çocuklar Özel Eğitim Kursu" (Eğitim programının hazırlanması, eğitimcilerin eğitimi, çocukların, eğitimcilerin ve programın takibi ve koordinatörlük) 1990-1991, Ankara
"Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Ev Ortamında Kaynaştırılması" "Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Kaynaştırılması" semineri KKTC, Lefkoşe (1999)
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Özürlülere Eğitim ve rehabilitasyon Hizmeti Veren Özel Kurum ve Kuruluşların standardizasyonuna Yönelik Çalışmalar için Kurulan Komisyon Üyeliği,8-9 Temmuz 1999,Ankara
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Özürlülere Eğitim ve rehabilitasyon Hizmeti Veren Özel Kurum ve Kuruluşların İşbirliği ve Koordinasyon Toplantıları Sonuç Raporları Komisyon Üyeliği, Mart 2000,Ankara
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Özel Eğitimde Bütünleştirme Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Çalıştayı Komisyon üyeliği,24-28 Ekim 2011,Ankara
AIESEC (Engelleri Kaldır Projesi) Projesi,2012 Ankara
Tuş Gümüşcü,Ş. (Ocak 2014) "Uygulamalı Davranış Analizi" Semineri, Bakü, Azerbaycan.
Anka Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon   Merkezi - kurum öğretmenleri ve ailelerine  "Oyun ve Oyun Becerilerinin Eğitimi" konulu seminer (25 saat), Mayıs 2014.
Tuş Gümüşcü,Ş. (27-28 Aralık 2014) "Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Çorum.
Tuş Gümüşcü,Ş. (25-26-27 Mart 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Erbaa/Tokat
Tuş Gümüşcü,Ş. (01-02-03 Nisan 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Çorum

AKADEMİK GÖREVLER
Öğretim Üyeliği, Kültür Üniversitesi- Eğitim Fakültesi-Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü,
(2014-2015 Bahar)        Anne- Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
(2014-2105 Güz)           Özel Eğitime Giriş
(2013-2014 Bahar)        Anne- Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

İDARİ GÖREVLER
Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd. Şti. Kurucu Ortak, Eğitim Danışmanı (1988 den itibaren)
Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Ortak, Eğitim Koordinatörü (1988-2015)
MEB "Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" Müdür (2005-2013)
MEB "Özel Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu" Müdür Yardımcısı( 2002-2004)

logo

Adres

BEM HEALTH, TOURISM,
CONSULTANCY, CONSTRUCTION,
TRADE & EXPORT CO.

Şehit Ersan Cad. No: 30/3
Çankaya, 06680 Ankara TURKEY

Tel: +90 312 428 58 58
Fax: +90 312 428 58 59

Son Yazılar

    İletişim

    Adınız Soyadınız

    Email

    Mesaj