Neden SEN Assistance

Birinci ve en önemlisi, tıbbi amaçlı yapılacak seyahat, sıradan bir turizm faaliyeti olarak görülmemelidir. Bilakis, tıbbi hizmetlerden daha iyi ve başarılı bir sonuç almak için tüm işlemler özenle ve ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.  Buna göre;
Neden SEN Assistance;
1-            Sağlık turizminde yüz güldüren sonuçlar ancak sağlık turizm firmaları aracılığı ile, hastanın ülkesindeki aile hekimi veya sevk eden doktor/kurum  ile ülkemizde tedavi aldığı doktor ve/veya hastane arasındaki “kesintisiz tedavi süreçleri” başarı ile uygulanabilirse mümkündür. SEN Assistance, bu kesintisiz koordinasyon için hizmet vermektedir.
2-            SEN Assistance, konularında uzman danışman doktorları sayesinde, Türkiye'de derinlemesine bilgi sahibi olduklarından, hastaların, hastanede yatmaları durumunda ilk olarak, kendi anlaşma ağlarındaki Hastanelerde/Merkezlerde tedavi olması imkanını sağlar. Eğer hastalığın tedavisi anlaşmalı kurumlar içinde gerçekleştiremeyeceği kanısına varılırsa, en uygun tedaviyi sağlayabilecek Hastane/Doktor ve Merkezleri bulma yetkinliğine sahiptirler.
3-            SEN Assistance, maliyetlerin kontrolü açısından değişik strateji ve metotlar kullanmaktadır. Aynı zamanda anlaşmalı sağlık kuruluşları dışında gereken tedaviler olması durumunda uygun kapasiteye sahip güvenilir hastanelere erişimleri olması avantajından başka, kıyaslama ve hacim odaklı pazarlık güçlerini de kullanarak normal fiyatlardan indirim yaptırabilme gücüne sahiptir. Ayrıca ödemeyi (anlaşmaya bağlı) sadece tek fatura ile SEN Assistance yapacağınızdan, sürpriz faturalarla muhatap kalınması ortadan kalkar.
4-)          SEN Assistance, anlaşma ağlarındaki hastane, sağlık kurumları, tedavi merkezleri vb. yerleri sürekli gözlemler. Bu gözlem ve izleme sayesinde kurumların başarı istatistiklerini elinde tutar. Başarı istatistiklerine göre hasta yönlendirmelerini gerçekleştirir. Aynı zamanda anlaşma ağında olmayan hastane ve diğer kurumlar içinde aynı tipte araştırmaları yapar. Bu sayede dalında en başarı grafiği yüksek hastane ve kurumlara hastaların sevkini gerçekleştirir.
5-            SEN Assistance, özellikle bypass ameliyatları, beyin ve kanser cerrahisi gibi karmaşık vakalarda hastanın bir temsilcisi olarak, daha çok medikal işlemlerin, finansal ve hastane idaresi ile ilgili konuların eksiksiz yürütülmesine odaklanırlar
6-            SEN Assistance, önceden tanısı konmuş hastalıklar için, avantajlı hepsi bir arada paket fiyatlar sunar. Bu sayede tek tek alınan ve her suistimale açık faturalandırmaların önüne geçilmiş ve bir çok firmayla/sorunla uğraşma zahmetinden kurtulunmuş olunur.
7-            SEN Assistance, Hastaların/kurumların, sağlık kuruluşu-hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha iyi karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmeti verir.
8-            SEN Assistance, Hastane/Doktorlar ve merkezlerle anlaşmaları ve özel ilişkileri sayesinde Hastalar ile Hastane/Doktorlar/Merkezler arasında mükemmel iletişimler kurulmasını sağlar.
9-            SEN Assistance, hastanın tıbbi durumuna ve ihtiyacına göre, seyahat ve konaklama, otel hastane arası transfer, havaalanından alma gibi tıbbi amaçlı seyahat programını en iyi ve istendiği (Ekonomik/VIP) şekilde koordine eder.
10-         SEN Assistance, memnun edici ve kaliteli sağlık hizmeti alınması, tedavi süreçlerinin kesintisiz olarak planlanması ve yönetimi için gerekli desteğin sağlanması için çaba sarf eder.
11-         SEN Assistance, acil tüm tedaviler için;
a-            Tanısı tam yada hiç konmamış tedaviler için, belirtilen şikayetler doğrultusunda hangi birimlerde tedavi olunacağı hakkında yol gösterici olur.
b-           İlk hastane/doktor ziyaretleri esnasında şahsen yardımcı olur.
c-            İhtiyaç halinde, hastanın ülkesindeki doktoru ile tedavi göreceği doktor arasında bağlantı kurar.
d-           Önerilen tedavi seçeneklerinin anlatımında yardımcı olur.
e-           Eğer söz konusu ameliyat ise, ameliyat randevusunun planlamasını yapar.
f-            Ameliyat, tedavi, rehabilitasyon vb. tüm doğacak giderler için alternatifli teklifler hazırlar ve onaya sunar. Bu sayede en başta belirlenen fiyatlar dışında sürpriz faturalarla karşılaşılmaz.
g-            Ameliyat öncesi/sonrası hastanın ve/veya akrabalarının endişelerini gidermek için uzmanlar aracılığı ile anlatımlar yapar.
h-           Hastaneden çıkış sırasında bizzat hazır bulunur. Çıkış sonrası gereklilikleri organize eder.
ı-             Hastane sonrası rehabilitasyona ihtiyaç duyulması halinde uygun koşullu rehabilitasyon organizasyonları yapar ve teklifler sunar.
j-             Hasta kayıtlarını organize eder ve gizlilik/mahremiyet çerçevesinde kayıtların saklanmasını sağlar. İstenmesi halinde, hastanın ülkesindeki doktora yada tedavisini devam ettireceği hastaneye gerekli bilgileri yollar.
k-            İletişim araçları sayesinde sürekli temasta olur ve bilgi isteyenlere (bakanlık/elçilik/ hasta yakınlarına vb.) belirli periyotlarla bilgi akışı sağlar.
12-         SEN Assistance, yurt dışından gelen hastalarla daha iyi empati kurabilmesi açısından, hastanın coğrafi bölgesini ve etik değerlerini bilen danışman tercümanlar tahsis eder. Bu sayede hastanın endişeleri daha da azaltılmış ve empati kurulması sağlanmış olur.
13-         SEN Assistance, hastalara ve refakatçilerine 7/24 acil hat hizmeti verir. Bu sayede hasta ve hasta yakınlarının acil ihtiyaçlarına da cevap verilerek çözümler bulunur. 
14-         SEN Assistance, talep edilmesi halinde, (Rehberi içinde yüklü, SEN Assistance, acil telefonları, danışman, otel vb. telefonların kayıtlı olduğu ve kolay ulaşım için) hasta ve refakatçisine telefon ve hat tahsisi yapar.
15-         SEN Assistance, anlaşmalı olduğu Eczaneler ve eczacıları sayesinde, ayakta tedavi olan ve ameliyat sonrası rehabilitasyon için kalan hastaların, ücreti karşılığı gerekli ilaçlarını tedarik eder. Aynı zamanda hastaların veya hasta yakınlarının ülkelerinde kullandığı ilaçlarının bitmesi/unutulması gibi durumlarda, talep edilmesi halinde bu ilaçların teminini de sağlar.
16-         SEN Assistance, 2 türlü hizmet verir. 1.si hastaları kaliteli ve ekonomik fiyatla hizmet veren hastanelere yönlendirirken, 2.si, özellikle bypass ameliyatları, beyin ve kanser cerrahisi gibi karmaşık vakalarda hastanın bir temsilcisi olarak, daha çok medikal işlemlerin, finansal ve hastane idaresi, transferler, konaklamalar, aktiviteler, acil yardım hizmetleri ve tercüman ile ilgili konuların eksiksiz yürütülmesine odaklanırlar. Tercih hastaya aittir.
17-         SEN Assistance, Ankara merkezli olmasına rağmen, gelen talep ve istekler doğrultusunda, örneğin deniz kıyısı bir yerde tedavi olma isteğinde olan hastalar için değişik alternatifli organizasyonlar yaparak teklifler sunabilir. Buda, tek bir merkezle anlaşıp tüm Türkiye çapında hizmet alınmasını sağlar.
18-         SEN Assistance, bir çok (Hastaneler/Oteller/transfer şirketleri vb.) kurum/kuruluş/doktor vb. kişi ve kurumlarla uğraşma sorununu ortadan kaldırır. Tek bir yerden bütün soru ve sorunlara karşı muhatap olur. Ayrıca tek tek yapılacak anlaşmalar doğrultusunda hiçbir zaman tüm yukarıda belirttiğimiz desteklerin ve mükemmel hizmetin alınması mümkün olamayacaktır.  Örneğin bir hastane bulup tedavi olmak için gelinmesi halinde, tüm yukarıda saydığımız hizmetleri sağlayabilecek bir hastane veya sağlık kurumu mevcut değildir. Ayrıca hastalar, herhangi bir sorun veya sorunlarla karşılaşması halinde bir çok konuda zarara uğrayabilir. İşte SEN Assistance, tüm karşılaşabilecek sorunlar için, en iyileri bünyesinde barındırır ve tedavinin her açıdan mükemmel sonuçlanması için çalışır. Unutulmamalı ki herkes işini yapmalıdır.
19-         Ayrıca hiçbir hastane, bütün dallarda en iyi hizmeti veremez. SEN Assistance araştırma ekibi sayesinde hastalar, hastanelerin uzmanlaştığı alanlara göre yönlendirilir.

 

İşte yukarıda belirttiğimiz ve daha sayamadığımız birçok nedenden dolayı;
 SEN Assistance ile çalışmayı seçmek; en iyisi hangisi diye araştırmaktan, zamandan,  paradan, birçok bürokratik işlemden vb birçok nedenle birlikte, hatta stresten uzak kalarak, hastalarımızın sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını sağlayacaktır.
Tüm yukarıdaki bilgiler ve nedenler doğrultusunda;  T.C. Sağlık, Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarımız  ile koordineli olarak çalışan  şirketimiz, hastaların yaşayacağı tüm sağlık sorunları için, ilk olarak başkentimiz Ankara'da, ilerleyen zamanda İstanbul, İzmir, Antalya vb. illerdeki anlaşmalı hastanelerimiz, sağlık kurumlarımız, doktorlarımız, otellerimiz, kaplıcalarımız, SEN Assistance, şubelerimiz vb. bileşenleriyle ülkemizde sizlere hizmet vermekten onur duyacaktır.

logo

Adres

BEM HEALTH, TOURISM,
CONSULTANCY, CONSTRUCTION,
TRADE & EXPORT CO.

Şehit Ersan Cad. No: 30/3
Çankaya, 06680 Ankara TURKEY

Tel: +90 312 428 58 58
Fax: +90 312 428 58 59

Son Yazılar

    İletişim

    Adınız Soyadınız

    Email

    Mesaj